Cilj ovog dokumenta je da svim građanima i drugim subjektima u Crnoj Gori omogući lako prijavljivanje govora mržnje nadležnim organima, kako bi se unaprijedila praksa u ovoj oblasti i smanjio govor mržnje u javnom diskursu. 

Dokument je nastao u okviru projekta ,,Više ljudskih prava – manje govora mržnje" koji sprovodi Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope. Projekat je dio nacionalnog projekta "Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija" koji je zajednička inicijativa Instituta za medije Crne Gore, CEDEMa - Centar za demokratiju i ljudska prava i Portala Ul-info usmjerena ka jačanju i zagovaranju slobode izražavanja, suzbijanju govora mržnje i smanjenju etničkih tenzija u Crnoj Gori.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020,EIDHR, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope i ne odražava stavove donatora.

GOVOR MRŽNJE - Šabloni za prijavu u Crnoj Gori: PREUZMI