Brojne međunarodne organizacije godinama upozoravaju na to da je Crna Gora, ali i region, i dalje u društvu zemalja u tranziciji.

Cilj ovog dokumenta je da svim građanima i drugim subjektima u Crnoj Gori omogući lako prijavljivanje govora mržnje nadležnim organima, kako bi se unaprijedila praksa u ovoj oblasti i smanjio govor mržnje u javnom diskursu.