Opis uslova i zadataka za ponuđače (ToR)

O PROJEKTU
Projekat „Aktivne OCD u razvoju medijskih politika“ je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Opšti cilj projekta:
Jačanje uloge i doprinosa OCD u kvalitetnom donošenju odluka u procesu evropskih integracija u oblasti medijskih sloboda i pluralizma;

Specifični cilj projekta:
Povećane sposobnosti OCD da prate i aktivno učestvuju u reformskim procesima u oblasti slobode medija;

Predmet nabavke:
Oglašavanje – sukcesivno emitovanje sedam video spotova posvećenih važnosti medijske pismenosti za građane:
1. spot u trajanju od 15 sekundi
2., 3., 4., 5. i 6.  spot u trajanju od 30 sekundi
7. spot u trajanju od 25 sekundi

Oglašavanje spotova vršiće se na dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom
Budžetom je predviđen iznos od po 5000 eura bez PDV-a za dvije televizije sa najboljom ponudom, ali naručilac zadržava pravo povećanja / smanjenja budžeta od najviše 20% u korist ponuđača sa boljom ponudom.

Trajanje emitovanja:
Kampanja će se sprovoditi od 25.05.2024. godine do 1.07.2024. godine
Učestalost emitovanja je najmanje šest puta dnevno i to po dva puta dnevno u jutarnjem i poslepodnevnom terminu kao i dva puta u prajm tajmu.

Kriterijumi za ocjenu ponuda:
Povjerenje javnosti u medij 40% (povjerenje prijavljenih medija u će se mjeriti na osnovu najmanje dva različita istraživanja javnog mnjenja od strane različitih eksternih organizacija realizovana u 2023. godini, primjenom jedinstvene metodologije od strane naručioca)
Gledanost 30% - medij je prilikom prijave dužan da dostavi podatke o gledanosti sačinjene od strane nezavisne, eksterne organizacije, za perod 01.12.2023 do 29.02.2024., za svaki slot u kojem nudi oglašavanje po ovom tenderu.
Cijena 30% - medij je dužan da dostavi media plan emitovanja spotova u navedenom periodu, sa cijenom po emitovanju spota za svaki vremenski slot ili cijenom sekunde emitovanja spota za svaki vremenski slot, bez PDV-a (nabavka se realizuje u okviru evropskog projekta koji je oslobođen plaćanja PDV-a).

Ko može aplicirati:
Komercijalna televizija sa nacionalnom frekvencijom u Crnoj Gori

Dotavljanje ponuda:
Dostaviti do 15h, 20.05.2024. na adrese:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.