Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope nastavila je seriju konsultacija sa predstavnicima medijske zajednice u vezi reformi koje se planiraju Medijskom strategijom Crne Gore i setom medijskih zakona.

Na današnjem sastanku koji je održan u Bijelom Polju, za predstavnike medijske zajednice sa sjevera Crne Gore, istaknuti su brojni problemi sa kojima se trenutno suočavaju a koji se mogu adresirati kroz Medijsku strategiju ili izmjene medijskih zakona koje su u toku.
Potrebno je obezbijediti stabilno i održivo finansiranje lokalnih javnih emitera, kako se na njihovu nezavisnost ne bi moglo uticati kroz finansije i odluke koje diskreciono donose političari. Takođe, potrebno je bolje urediti prava freelance novinara i dopisnika, kako bi im njihov materijalno-pravni položaj omogućio da koriste prava koja imaju i novinari sa klasičnim ugovorima o radu u redakcijama. Predloženo je i da se kod lokalnih emitera jasnije, kroz ugovore, definišu obaveze novinara i drugih medijskih radnika, jer u većini slučajeva nije adekvatno regulisano za koji medijski format unutar lokalnog javnog emitera rade.


Takođe, predstavnici medijske zajednice naglasili su potrebu veće finansijske podrške države, ali i opština, medijima na nacionalnom i lokalnom nivou, koja bi se reflektovala kroz unapređenje profesionalizma medija ali i materijalnog položaja zaposlenih. Naglašeno je i da se medijima u Crnoj Gori moraju stvoriti uslovi da proizvode puno više kvalitetnijeg sadržaja, jer smo trenutno izloženi poplavi lažnih vijesti koje dolaze sa sumnjivih portala i društvenih mreža.
Novinari sa sjevera Crne Gore takođe su naveli da je potrebno bolje regulisati tržište digitala, jer se sve više pojavljuju portali sa sumnjivim sadržajima, koji služe u propagandne svrhe, a trenutno ne postoji efikasan mehanizam zaštite od ovih negativnih pojava.
Posebno je naglašena potreba da se obezbijedi kontinuirana obuka novinarki i novinara u Crnoj Gori i nakon završetka njihovog formalnog obrazovanja, kako bi se obezbijedio kvalitet medijskog sadržaja, inovativni formati ali i izvještavanje u skladu sa međunarodnim standardima.
Novinarke, novinari i predstavnici medijske industrije sa sjevera Crne Gore naglasili su da je ovakav tip konsultacija potrebno češće sprovoditi, kako bi se donosioci odluka upoznali sa specifičnim problemima sa kojima se suočavaju mediji koji funkcionišu van glavnog grada, posebno dopisnici i lokalni javni emiteri.


Konsultacije sa predstavnicima medijske zajednice organizuju se uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, a sve prikupljene komentare, predloge i sugestije Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope podnijeće u obliku formalnih prijedloga radnim grupama za izradu Medijske strategije i inoviranje medijskih zakona Crne Gore.

Vuk Maraš, izvršni direktor
Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope