Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope raspisuje:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU ANALIZE O USLOVIMA ZA POSLOVANJE MEDIJA I BIZNIS BARIJERAMA ZA MEDIJSKU INDUSTRIJU U CRNOJ GORI

I. Analiza koju je potrebno izraditi za potrebe Medijske asocijacije treba da sadrži:

  • kompletan pregled poslovnog ambijenta tržišta medija;
  • pregled i uticaj svih fiskalnih i drugih opterećenja u medijskom poslovanju za sve vrste medija i komparativan pregled po zemljama regiona;
  • pregled i uticaj svih fiskalnih, parafiskalnih i drugih opterećenja u redovnom poslovanju svih pravnih lica koje ima uticaj i na medije koji su registrovani kao privredna društva;
  • pregled postojećih zakonskih podsticaja za medije na državnom i lokalnom nivou;
  • preporuke za unapređenje sa procjenom potrebnih izdataka na kratak, srednji i dugi rok.

II. Analiza će se raditi na osnovu metodologije koju je potrebno da razvije ponuđač, a koja se dostavlja uz ponudu.

III. Ponude je potrebno dostaviti do 29. januara 2019. godine do 17 časova, elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

IV. Ponuda treba da sadrži:

  • -predlog metodologije za izradu analize;
  • informacije o sastavu tima koji će biti zadužen za izradu analize, od čega makar jedna osoba mora imati visok nivo poznavanja uslova tržišnog poslovanja privrednih društava, a jedna osoba visok nivo poznavanja medijske industrije u Crnoj Gori;
  • biografije članova tima koji će raditi na analizi;
  • finansijski dio ponude sa cijenom za izradu kompletne analize uključujući sve pripadajuće poreze i druge dažbine.

V. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica ili timovi fizičkih lica.

VI. Medijska asocijacija će donijeti odluku o najboljoj ponudi do 31. januara 2020. godine i o tome obavijestiti prijavljene kandidate. Odluka ce biti donijeta na osnovu bodovanja koje uključuje kvalitet ponuđene metodologije (30%), reference kandidata i biografije članova tima (30%) i finansijskog dijela ponude (40%). Ugovor sa najboljim kandidatom biće zaključen najkasnije do 7. februara 2020. godine a kompletna analiza mora biti završena najkasnije do 30. aprila 2020. godine.

VII. Finalna metodologija za izradu analize mora uključivati sve inpute dobijene iz Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope.

VIII. Nakon sprovođenja i objavljivanja analize, metodologija za izradu analize kao i sva prikupljena dokumentacija ostaju u vlasništvu Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope.

Javni konkurs za izradu analize u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.